Elmålere

Brunata tilbyder to fuldt elektroniske målere til nøjagtig registrering af beboernes forbrug af el. Både B23 og Omnipower sikrer en fair fordeling af ejendommens elforbrug, så beboerne kun betaler for deres faktiske forbrug. Begge målere er OMS-kompatible og designet med et indbygget radiomodul, der giver mulighed for fjernaflæsning. Du kan læse mere om de enkelte måleres funktioner herunder.