← Elmålere

Omnipower

Omnipower er en trefaset elmåler, der er optimal til registrering af elforbruget i ældre installationer, hvor der ikke er en DIN skinne til stede. Måleren er modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet og de registrerede data er sikret mod manipulation for at opnå en fair fordeling af forbrugsregnskabet. Måleren har en indbygget radio, der giver mulighed for fjernaflæsning af de registrerede data via Brunata DriveBy eller Brunata Net. Herudover har beboeren selv mulighed for at følge forbruget på målerens letlæselige display eller online, såfremt ejendommen er tilmeldt Brunata WebMon.

Produkter i samme varegruppe