Energimålere

Alle Brunatas energimålere kan anvendes til både varme- og køleanlæg og lagrer al data i separate registre for at give overblik over ejendommens forbrugsmønstre. Læs mere om fordelene ved hver enkelt energimåler herunder.