← Energimålere

Brunata Zelsius C5 ISF

Brunata Zelsius C5 ISF er en energimåler til måling af energiforbruget og kan fås som varmeenergimåler, køleenergimåler eller kombineret varme- og køleenergimåler. Opbygget efter énstrålet-princippet har måleren en stor målenøjagtighed og en batterilevetid på helt op til 11 år, hvilket sikrer en stor stabilitet selv ved varierende vandkvalitet.

Måleren kan registrere store mængder data, som alle måles hurtigt og præcist i intervallet mellem 0 – 105 °C. Med dens indbygget radiomodul kan målerens data fjernaflæses og lagres i Brunatas systemer, hvorefter de kan følges gennem WebMon, som er én af Brunatas online løsninger til visualisering af forbruget. Brunata Zelsius C5 ISF kan enten fås med kommunikationstypen OMS eller LoRaWAN.

Produkter i samme varegruppe