← Energimålere

Brunata Zelsius C5 IUF

Brunata Zelsius C5 IUF er en energimåler til måling af energiforbruget og kan fås som varmeenergimåler, køleenergimåler eller kombineret varme- og køleenergimåler. Baseret på ultralydsteknologi og med et statisk målingsprincip, har måleren en stor målenøjagtighed og en batterilevetid på helt op til 15 år, hvilket sikrer en stor stabilitet selv ved varierende vandkvalitet.

Måleren kan registrere store mængder data, som alle måles hurtigt og præcist i intervallet mellem 0 – 150 °C. Med dens indbygget radiomodul, kan målerens data fjernaflæses og lagres i Brunatas systemer, hvorefter de kan følges gennem WebMon, som er én af Brunatas online løsninger til visualisering af forbruget. Brunata Zelsius C5 IUF kan enten fås med kommunikationstypen OMS eller LoRaWAN. 

Produkter i samme varegruppe