Netværksprodukter

Brunata tilbyder nogle forskellige netværksprodukter, der opsamler data fra ejendommens målere og videresender disse til Brunatas service. Det gør det let at aflæse målerne og giver mulighed for at få visualiseret forbrug og aflæsninger online hele døgnet rundt. Læs mere om produkterne i beskrivelserne herunder.