← Services

Stikprøvekontrol

Brunatas stikprøvekontrol indebærer, at nogle af ejendommens målere udtages til test på et målelaboratorium, hvor målernes resterende levetid vurderes. Der kan således opnås både økonomiske og tidsmæssige besparelser, såfremt målernes levetid forlænges, idet der i så fald ikke skal bruges ressourcer på udvælgelse og geninstallation af nye vandmålere.

I Danmark er det lovpligtigt at foretage en stikprøvekontrol eller udskiftning af ejendommens målere hvert 9. år. Derfor er denne stikprøvekontrol obligatorisk, såfremt Brunatas udskiftningsservice ikke er tilvalgt.

Produkter i samme varegruppe