← Services

Udskiftningsservice

I Danmark er det et lovkrav, at ejendommens vandmålere udskiftes eller stikprøvekontrolleres hvert 9. år.

Med tilvalg af Brunatas udskiftningsservice sørger vi for autmatisk at udskifte dine vandmålere mod et fast årligt beløb. Dette mindsker det administrative arbejde omkring kontrol af målernes funktionsdygtighed, idet vi oplyser dig om, hvornår det er tid til at udskifte målerne samt står for planlægningen af servicebesøget. Herved sikrer du både at overholde lovgivningen, og samtidig at ejendommen altid er udstyret med godkendte målere, der fungerer optimalt.

Produkter i samme varegruppe